ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิตืเรื่องร้องเรียนปี65.pdf